พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: ภาวะเศรษฐกิจ แบบสอบถาม พวกหมู่บ้าน(Stratum) คำนิยาม

กรองผลลัพธ์