พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License รูปแบบ: XLSX แท็ค: รายจ่าย การใช้ที่ดิน ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์