พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: รายจ่าย การใช้ที่ดิน ครัวเรือนเกษตร หนี้สิน

กรองผลลัพธ์