พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: รายจ่าย ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ที่ดิน ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์