พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: รายจ่าย ทรัพย์สิน การใช้ที่ดิน ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์