พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: รายจ่าย ภาวะเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน

กรองผลลัพธ์