พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: รายจ่าย แรงงานเกษตร ทรัพย์สิน หนี้สิน

กรองผลลัพธ์