พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ข้าวขาว

กรองผลลัพธ์