พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติการส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง

กรองผลลัพธ์