พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ข้าวฟ่าง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว

กรองผลลัพธ์