พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว

กรองผลลัพธ์