พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวฟ่าง ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์