พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมการค้าต่างประเทศ รูปแบบ: CSV แท็ค: ถั่วเขียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว

กรองผลลัพธ์