พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ถั่วเขียว ส่งออก ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด

กรองผลลัพธ์