พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ถั่วเขียว ส่งออก ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์