พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ปลาป่น ถั่วเขียวผิวดำ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์