พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: ปลาป่น แป้งมันสำปะหลัง ส่งออก ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์