พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution รูปแบบ: CSV XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: สถิติการส่งออก ข้าวฟ่าง

กรองผลลัพธ์