พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการค้าต่างประเทศ รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติการส่งออก ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์