พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการค้าต่างประเทศ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: สถิติการส่งออก ถั่วเขียว ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์