พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: แป้งมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว

กรองผลลัพธ์