พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: แป้งมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิ ส่งออก ข้าวฟ่าง

กรองผลลัพธ์