พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร แท็ค: แป้งมันสำปะหลัง ถั่วเขียว ปุยนุ่น ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์