พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน้ำ แท็ค: บ่อจิ๋ว ที่ตั้งแหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์