พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV แท็ค: แหล่งน้ำในไร่นา

กรองผลลัพธ์