พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV XLSX แท็ค: นอกเขตชลประทาน บ่อจิ๋ว

กรองผลลัพธ์