พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV แท็ค: บ่อจิ๋ว นอกเขตชลประทาน

กรองผลลัพธ์