พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV แท็ค: บ่อจิ๋ว นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์