พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน้ำ แท็ค: น้ำบาดาล ระดับน้ำ

กรองผลลัพธ์