พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) รูปแบบ: URL กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: เนื้อที่ยืนต้น รายปี ผลผลิต

กรองผลลัพธ์