พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์