พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: JSON กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: การผลิต ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์