พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: ข้าว ผลผลิต

กรองผลลัพธ์