พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: ข้าวนาปี ปริมาณการผลิตข้าว สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License

กรองผลลัพธ์