พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: ผลผลิต เนื้อที่ให้ผล กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์