พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: JSON URL แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์