พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: JSON แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปี การผลิต

กรองผลลัพธ์