พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: JSON แท็ค: ปริมาณการผลิต การผลิต ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์