พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์