พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: ปริมาณผลผลิต ร้อยละ ร้อยละปริมาณผลผลิต

กรองผลลัพธ์