พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: ปริมาณผลผลิต 6 สินค้า ร้อยละปริมาณผลผลิต

กรองผลลัพธ์