พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: URL JSON แท็ค: การผลิต ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์