พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปี การผลิต

กรองผลลัพธ์