พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: XLSX URL JSON แท็ค: ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์