พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) รูปแบบ: JSON แท็ค: การผลิต ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์