พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: JSON แท็ค: การผลิต ปริมาณการผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์