พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต รูปแบบ: XLSX แท็ค: ข้าวนาปรัง ปริมาณการผลิตข้าว

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว ปี 2564

    ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว