พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต แท็ค: ข้าวนาปรัง ข้าว ปริมาณการผลิต ผลผลิต

กรองผลลัพธ์