พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: ร้อยละปริมาณผลผลิต ร้อยละ ผลผลิต

กรองผลลัพธ์