พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมปศุสัตว์ กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการทำปศุสัตว์ รูปแบบ: CSV แท็ค: จังหวัด high value dataset เลขทะเบียนกลุ่ม

กรองผลลัพธ์